Popularni Postovi

Izbor Urednika - 2020

Ugovor o prodaji web-lokacije

Suština preliminarnog ugovora u predrevolucionarnom ruskom građanskom pravu bio je ugovor o prodaji

Institucija preliminarnog ugovora bila je poznata predrevolucionarnom ruskom građanskom pravu. Tako je u ugovoru o prodaji jedna strana obećala prodati tu stvar drugoj strani. Svrha izrade ovog ugovora bila je prevladavanje neprikladnih uvjeta za sklapanje glavnog ugovora. Razlog za izradu preliminarnog ugovora predstavljen je u nedostatku mogućnosti prevladavanja nepoželjnih uvjeta glavnog ugovora. Tako je ugovor o prodaji djelovao kao jamac u obvezi sklapanja ugovora za obje strane, kao i jamca prava na podnošenje zahtjeva od druge strane za sklapanje glavnog ugovora.

U suvremenom ruskom građanskom pravu, definicija preliminarnog ugovora objavljena je u članku 429 Građanskog zakonika Ruske Federacije. Tako se u preliminarnom ugovoru strane obvezuju da će u budućnosti zaključiti ugovor o prodaji i kupnji zemljišne čestice, čiji osnovni uvjeti stranke samostalno utvrđuju u preliminarnom ugovoru koji su oni sastavili.

Preliminarni ugovor o prodaji zemljišta nije potreban za državnu registraciju i ne podrazumijeva prijenos vlasništva nad zemljištem. Glavni ugovor zaključit će stranke u dogovorenom roku nakon registracije od strane ovlaštenog tijela vlasništva nad zemljištem na ime prodavatelja koji je kupio zemljište kao posljedica ponovne registracije prava na trajno neodređeno korištenje zemljišne čestice za pravo vlasništva prodavatelja.

Prema odredbi članka 429. građanskog zakonika Ruske Federacije, ako stranka koja je sklopila prethodni ugovor izbjegava sastavljanje osnovnog ugovora, primjenjuju se odredbe članka 4. članka 445. važećeg Kodeksa.
Dakle, klauzula 4 članka 445 Građanskog zakonika Ruske Federacije kaže da ako stranka za koju je, u skladu s važećim kodeksom ili drugim zakonima, ugovor obavezan, izbjegava svoj zaključak, druga strana ima pravo ići na sud sa zahtjevom prisile da sklopi ugovor. Strana koja neopravdano odbija zaključiti ugovor mora također nadoknaditi drugoj strani gubitak koji je prouzročio.

Prema sličnom članku Građanskog zakonika, preliminarni ugovor sadrži sve uvjete glavnog ugovora, uključujući uvjete plaćanja.
U preliminarnom ugovoru za prodaju zemljišne parcele moguće je naznačiti stavku o prijenosu predujma ili pologa. Iznos predujma ili depozita utvrđuje se sporazumom stranaka.
U skladu s čl. 380 Građanskog zakonika Ruske Federacije - depozit se priznaje kao novčani iznos koji je izdala jedna od ugovornih strana na račun dospjelih plaćanja po ugovoru o plaćanju drugoj strani kao dokaz o sklapanju ugovora i osiguranju njegova izvršenja.

Ako je u ugovoru propisan propisani iznos avansa, rok i postupak njegove izrade, onda će situacija u velikoj mjeri ovisiti o tome je li iznos depozita ili predujma. Razlika između predujma i depozita je odgovornost za neizvršavanje obveza na koje su plaćeni. Dakle, ako stranka koja je dala predujam ili depozit ne ispuni svoje obveze, taj iznos ostaje drugoj strani, ali ako je stranka koja je primila predujam odgovorna za neispunjavanje obveza, ona se vraća u iznosu u kojem je uplaćena, ali se polog vraća dva puta. U slučajevima kada stranke pregovaraju o ovom sporazumu, u provedbi bilo kojeg prijenosa sredstava mora se dokumentirati (primitak).

Prestanak obveza po preliminarnom ugovoru, u skladu s dijelom 6. čl. 429 Građanskog zakonika Ruske Federacije prestaju, ako prije isteka razdoblja u kojem stranke moraju sklopiti glavni ugovor, neće biti zaključen, ili će jedna od strana poslati drugoj stranci prijedlog za sklapanje ovog ugovora.

Nije moguće jednostrano raskinuti preliminarni ugovor prije određenog roka, ako glavnim ugovorom o prodaji zemljišta nije drukčije određeno.

Dakle, preliminarni ugovor pruža jedinstvenu priliku strankama da međusobno utvrde obveze i da daju pravnu snagu sporazumima postignutim prije sklapanja glavnog ugovora.

Pogledajte videozapis: MRTAV PIJAN (Siječanj 2020).

Загрузка...

Ostavite Komentar